Dipartimento di Fisica

Università degli Studi di Genova

Hard matter meets soft matter
At the interface between nanomaterials and biological matter

Séminaires et événements

2018-06-07
2018-07-04
2018-07-12
2018-07-18
Via Dodecaneso 33
16146, Genova
Italia
Tel: +39 010 353 6267
Fax: +39 010 314 218