Dipartimento di Fisica

Università degli Studi di Genova

Hard matter meets soft matter
At the interface between nanomaterials and biological matter

Séminaires et événements

Via Dodecaneso 33
16146, Genova
Italia
Tel: +39 010 353 6267
Fax: +39 010 314 218